Om egen pensjonskonto (EPK)

Hva er egen pensjonskonto (EPK)?

Med lovendringen som trådte i kraft fra 1. januar 2021 vil ansatte i privat sektor få samlet innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere på ett og samme sted – i en egen pensjonskonto (EPK).  Dersom du forholder deg passiv, vil pensjonen din automatisk blir samlet hos den pensjonsleverandøren din nåværende arbeidsgiver har valgt. 

EPK gir deg muligheten til selv å velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonssparingen din. Derfor kan du som alternativ aktivt velge en selvvalgt pensjonsleverandør. For deg som er medlem av et YS-forbund har du mulighet til å velge Nordea Liv som selvvalgt leverandør med betingelser fremforhandlet av YS (se mer om dette).

Det er ikke sikkert at arbeidsgivers pensjonsleverandør gir deg de beste betingelsene, og du kan være tjent med å benytte tilbudet gjennom YS Pensjon og flytte pensjonssparingen til Nordea Liv.

Med EPK blir oppspart pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere mer oversiktlig for deg som ansatt. Du vil ved å samle pensjonen din i en EPK kunne spare kostander, noe som igjen vil gi deg mer pensjon ut av oppsparte pensjonsmidler. 

Oppspart pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) vil automatisk overføres* til din EPK, med mindre du reseverer deg mot dette.

Ved at alt samles i din egen pensjonskonto, vil du få:

 •  Bedre oversikt over opptjent pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere 
 •  Bedre mulighet til å ta smarte valg for forvaltningen av pensjonskapitalen din når den er samlet et sted
 • Reduserte forvaltningsgebyrer.

Ved jobbskifte vil pensjonsbeholdningen din overføres automatisk til ny arbeidsgivers pensjonsleverandør, om du ikke allerede har valgt en selvvalgt leverandør. Dersom du har valgt selvvalgt leverandør, gjelder dette valget til du eventuelt foretar et annet valg. Alle pensjonskapitalbevis eller EPK som opprettes ved at du meldes inn i ny arbeidsgivers innskuddspensjonsavtale sendes til din selvvalgte leverandør. 

* Overføring av pensjonskapitalbevis til EPK vil skje i perioden 1. mai til 31. desember 2021. Dersom du har gjort et aktivt valg vil overføring skje tidligere.

Hvem gjelder egen pensjonskonto (EPK) for?

Egen pensjonskonto gjelder for alle som er omfattet av en innskuddspensjonsordning. Det betyr at dersom arbeidsgiveren din har en innskuddspensjonsordning, så vil du bli omfattet av ordningen.

Hvordan finner jeg ut om jeg er omfattet av lovendringen?

Du er omfattet av lovendringen dersom arbeidsgiveren din har en innskuddspensjonsordning. I dag er de aller fleste ansatte i privat sektor tilsluttet en innskuddsordning, og vil dermed være omfattet av lovendringen.

Dersom du er usikker på hva slags pensjonsordning du er omfattet av, og hvor denne er plassert, kan du ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver. Ofte vil tillitsvalgt kunne gi deg et svar. Du kan også logge deg inn på Norskpensjon

Du får en god oversikt over pensjonsrettighetene dine ved å gå inn på nettstedet Norskpensjon. Her er det informasjon om alle innskuddspensjonsavtaler og pensjonskapitalbevis som du har opptjent.

Hvilke valg har jeg? Og må jeg gjøre noe aktivt?

Du har tre valgmuligheter:

 1. Du kan velge å flytte egen pensjonskonto (EPK) til en selvvalgt pensjonsleverandør.  YS Pensjon har forhandlet frem spesielt gode betingelser hos Nordea Liv for deg som er medlem av et YS-forbund.
 2. Du kan forholde deg helt i ro. Tidligere oppspart pensjon fra innskuddsordning vil automatisk overføres og samles i egen pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.
 3. Du kan reservere deg mot at tidligere oppspart pensjon (pensjonskapitalbevis) overføres til egen pensjonskonto. Det vil for de fleste være en fordel å samle pensjonen på egen pensjonskonto, fordi dette vil kunne gi lavere kostander og gebyrer.

Kan fripoliser fra tidligere ytelsespensjon også samles i EPK?

Fripoliser inngår ikke i ordningen med egen pensjonskonto. Pensjonssparing fra ytelsesordning kan derfor ikke overføres til egen pensjonskonto.

Det er så langt ikke aktuelt med en tilsvarende ordning for fripoliser.

Vi har en såkalt hybridpensjon på arbeidsplassen vår. Vil vi omfattes av ordningen med egen pensjonskonto?

Nei, ordningen med egen pensjonskonto inngår så langt ikke for ansatte hos arbeidsgivere med hybridpensjon. Pensjonsbevis fra hybridordning kan dermed ikke overføres til egen pensjonskonto.

Hva vil innføringen av egen pensjonskonto (EPK) bety for meg?

EPK innebærer at pensjon blir enklere ved at du får en bedre oversikt over den samlede pensjonssparingen din. I tillegg vil de samlede forvaltningskostnadene kunne reduseres, slik at du får mer pensjon ut av de oppsparte pensjonsmidlene. 

Mange har flere pensjonskapitalbevis, som nå samles i egne pensjonskonto. Dersom du har pensjonskapitalbevis, betaler du selv årlige gebyrer og forvaltningshonorar til pensjonsleverandørene. Ved overføring av pensjonskapitalbevis til EPK vil du fortsatt selv betale for forvaltningen av pensjonskapitalbevisene, men du vil få samme pris og løsning på pensjonsforvaltningen som arbeidsgiveren din har forhandlet fram.

Selvvalgt leverandør gjennom din fagforening vil kunne gi deg gunstigere betingelser.

Om YS Pensjon

Hva er YS Pensjon?

YS Pensjon er en spennende og ny medlemsfordel i YS. YS har inngått en avtale med pensjonsleverandøren Nordea Liv. Flere forbund i YS har gått sammen og fremforhandlet avtalen som vil gi medlemmene i YS svært gode og konkurransedyktige pensjonsbetingelser.

YS Pensjon er et attraktivt alternativt valg. Med reduserte kostnader, brukervennlighet og mulighet for bærekraftig fondssparing vil du få et godt og konkurransedyktig pensjonssparealternativ. 

Når kan jeg ta i bruk YS Pensjon?

Du kan velge å flytte pensjonen til Nordea Liv gjennom YS Pensjon når som helst. Det betyr at overflyttingsprosessen vil ivaretas av YS Pensjon og Nordea Liv fra det tidspunktet du melder flytting.

Hvordan flytter jeg pensjonssparingen min over til YS Pensjon?

For at din innskuddspensjon skal flyttes over til YS Pensjon, kreves det at du gir et samtykke til at forbundet ditt kan gi opplysninger om medlemskapet til pensjonsleverandøren. Her ber vi også om din fullmakt til at YS Pensjon kan inngå nye og bedre avtaler med nåværende eller ny pensjonsleverandør. Samtykket og fullmakten vil kunne gis via YS Pensjons nettportal med BankID. Forbundet ditt vil i fellesskap med YS Pensjons valgte pensjonsselskap (Nordea Liv) sikre at personvernet ditt ivaretas og at lovpålagt informasjon gis. Portalen for flytting vil du finne gjennom informasjon som sendes ut fra ditt forbund, på YS Pensjon , eller hos Nordea Liv. 

Hva er YS Boost?

Mobilløsningen YS Boost gir deg en samlet oversikt og bedre forståelse over egen pensjon. Pensjonen din visualiseres og du kan se hva du får i lønn som pensjonist. Her kan du enkelt ta smarte grep for å få mest mulig pensjon.

Når du logger inn med BankID henter vi informasjon om dine pensjonsavtaler fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, pensjon fra folketrygden og egen sparing – om du har. Dette bruker vi til å vise deg hva du kan forvente å få i pensjon.

For å få tilgang til YS Boost må du ha flyttet pensjonen din gjennom YS Pensjon og Nordea Liv.
Logg inn i YS Boost

Hvordan får jeg tilgang til YS Boost og medlemsfordelen YS Pensjon?

Når du har registrert deg i portalen til YS Pensjon, blir du automatisk overført til mobilløsningen YS Boost. Her må du gå gjennom en digital rådgivning, slik at vi finner det investeringsalternativet som passer deg best, både med tanke på aksjeandel, sparehorisont og forvaltning. Hvis ikke rådgivningen fullføres vil pensjonskapitalen din plasseres i Nordea Liv Bærekraft 80 Valutasikret.

Ønsker du å overføre et eller flere pensjonskapitalbevis? Da må du gjennom de samme stegene som over og fullføre rådgivningen. Du må også bekrefte overføringen av pensjonskapitalbevis med BankID.

Avtaledokument og vilkår vil sendes til deg på e-post. Når overføringen er gjennomført, får du en bekreftelse på e-post fra Nordea Liv.

Hva skjer hvis jeg har blitt medlem i et annet YS-forbund?


Da er det viktig at du endrer ditt samtykke i Fullmaktsportalen, slik at du beholder dine medlemsfordeler på pris og betingelser. Glemmer du å endre fullmakten, blir du registrert som utmeldt og mister fordelene dine. I Fullmaktsportalen velger du enkelt navnet på det nye YS-forbundet du er medlem av, fyller inn kontaktinformasjon og signerer på nytt.

Hvilke digitale løsninger vil Nordea kunne tilby meg som medlem?

Nordea Liv har gode og innovative digitale løsninger. I mobilløsningen YS Boost får du oversikt og bedre forståelse over egen pensjon. Denne er lett å bruke og enkel å sette seg inn i. Du trenger ikke å ha god kunnskap om pensjon for å forstå innholdet.  I tillegg er YS Boost et godt utgangspunkt for å få bedre innsikt, oversikt og se veksten av pensjonsbeholdningen din. Du kan også bruke YS Boost til å starte privat sparing. 

Når avtalen opprettes, får du også tilgang til Persondialogen. Her får du full oversikt over pensjonsavtalen din. Forsikringsbeviset ditt, vilkår og annen viktig informasjon finner du også her. Når du skal starte utbetaling av pensjonen, gjøres dette enkelt i Persondialogen. Samarbeidet mellom YS Pensjon og Nordea Liv har sørget for tilpasninger, slik at brukersnittet er optimalisert for deg. YS Boost er tilpasset, slik at du vil kjenne deg igjen. Du får tilgang til YS Boost når du har registrert deg i fullmaktsportalen.

Hva er fordelene med pensjonskonto hos YS Pensjon og Nordea?
 • Pensjon er utsatt lønn. YS Pensjon er et medlemstilbud som tar fremtiden din som pensjonist på alvor.
 • Trygg forvaltning – YS Pensjon og Nordea Liv, som er Nordens største kapitalforvalter, sikrer god forvaltning av pensjonssparingen din gjennom hele yrkeslivet.   
 • Mer pensjon – YS Pensjon og Nordea Livs avtale sikrer lave og konkurransedyktige forvaltningskostnader slik at du kan få mer pensjon ut av pengene.
 • Bærekraftig forvaltning basert på FNs bærekraftprinsipper og klimamål.
  Nordea Liv er blant de ledende kompetansemiljøene innen bærekraftig forvaltning, og utøver påvirkning gjennom aktivt eierskap i verdens selskaper.
 • Økt oversikt over egen pensjonskonto og eventuell privat sparing gjennom svært brukervennlig digital plattform – YS Boost
 • Du beholder Nordea Liv som pensjonsleverandør ved jobbskifte
 • Tilgang til bredt fondsunivers dersom du ønsker det.  
 • Fordeler på privat fonds- og pensjonssparing. 
Hvordan er miljø og bærekraft ivaretatt i YS Pensjon?

YS Pensjon og Nordea Liv mener at miljø og bærekraft er tidsriktig og har stor tro på en investeringsprofil som innehar sosiale forhold, etikk og miljø. Derfor falt valget på Nordea Liv Bærekraft Valutasikret som standard investeringsprofil for forvaltning av egen pensjonskonto. I tillegg vil det være mulig å velge mellom to alternative investeringsprofiler – Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Aktiva Bedrift. 

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret består av selskaper som Nordea Liv mener er ekstra dyktige på å håndtere risiko, og som ser nye innovative løsninger relatert til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG – Environment, Social, Governance). De underliggende investeringene gjennomgår analyser for å sikre at de har høyt fokus på å ha en bærekraftig forretningsmodell, og i tillegg har en positiv seleksjon av bærekraftige selskaper. 

Så langt er det få bærekraftsprofiler på markedet. Derfor er det svært positivt at YS Pensjon kan dra nytte av at dette. 

Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er det rimeligste alternativet og investerer i både i rente- og aksjemarkedet. Du får en investeringsprofil som består av ett norsk og ett globalt indeksfond på aksjesiden, mens rentedelen forvaltes med ett indeksfond for globale renter og institusjonelle aktive rentefond for norske lange og korte renter. Nordea Liv Indeksforvaltnings Valutasikret underfond, både de interne og eksterne fondene, gjennomgår en grundig screening av bærekraftsfaktorer for å sørge for at de ikke går i brudd med Nordeas minimumskrav. Enkelte aksjer i referanseindeksen kan utelukkes ved brudd på de bærekraftige prinsippene.

Aktiva Bedrift ble opprettet i 2008. Underliggende fond er aktivt forvaltet, og avkastning i forhold til indeks og risikotakning blir løpende vurdert av forvalter dedikert til disse investeringsprofilene. Bruken av det taktiske markedssynet har også, ifølge Nordea, skapt meravkastning over tid.

Hva betyr det at investeringsprofilen er valutasikret?

Det betyr at kursendringer mellom norske kroner og valutaene på de fondene investeringsprofilen investerer i, ikke påvirker avkastningen.

Hvorfor falt valget på Nordea Liv?

YS Pensjon innhentet tilbud fra flere pensjonsleverandører og forhandlet med de som ga best tilbud. En samlet vurdering gjorde at valget falt på Nordea Liv som pensjonsleverandør da deres tilbud var best. Nordea tilbyr gode og konkurransedyktige priser på forvaltningskostnader*, aktuelle investeringsprofiler, rådgivning og brukervennlige tilpassede digitale løsninger. 

Nordea Liv tilbyr investeringsprofiler som er attraktive og tidsriktige. Blant profilene tilbyr Nordea Liv som de eneste i markedet så langt en egen bærekraftprofil.

Digitale plattformer er godt utviklet og er svært brukervennlige. På en god, enkel og oversiktlig måte kan du følge med på pensjonsbeholdningen din. 

YS-medlemmer har i dag svært gunstig tilbud på lånerente gjennom banken Nordea Direct (tidligere Gjensidige Bank). Nordea tilbyr nå et svært godt og helhetlig tilbud innen bank, pensjonsforvaltning og sparing.  

*På alle pensjonskapitalbevis som du har fra tidligere arbeidsforhold ligger det kostnader for forvaltning. Ved å samle pensjonskapitalen din ett og samme sted er det viktig at disse kostnadene er så lave som mulig slik at oppsparte midler går til pensjon.

Hva gjør jeg hvis jeg har meldt meg inn i et annet YS-forbund?

Da er det viktig at du endrer ditt samtykke i Fullmaktsportalen, slik at du beholder dine medlemsfordeler på pris og betingelser. Glemmer du å endre fullmakten, blir du registrert som utmeldt og mister fordelene dine. I Fullmaktsportalen velger du enkelt navnet på det nye YS-forbundet du er medlem av, fyller inn kontaktinformasjon og signerer på nytt.

Hva skjer hvis jeg er arbeidsledig eller ikke jobber i privat sektor?

Gjennom YS Pensjon vil du beholde pensjonen i Nordea Liv og medlemsfordelen hvis du blir arbeidsledig, eller slutter å jobbe i privat sektor.

Dersom du blir meldt ut av en innskuddspensjonsordning, eller starter uttak av pensjon, har du ikke lenger en egen pensjonskonto, men du får utstedt et pensjonskapitalbevis (PKB).

Gjennom YS Pensjon vil du beholde medlemsfordelen når det utstedes pensjonskapitalbevis. 

Dersom du tidligere har jobbet i privat sektor har du mest sannsynlig oppsparte pensjonskapitalbevis. Disse vil ikke samles i egen pensjonskonto, og har ofte høye forvaltningskostnader som spiser av pensjonen din. Flytter du pensjonskapitalbevisene dine til YS Pensjon, får du de samme gode medlemsfordelene som for egen pensjonskonto.

Men husk – du må flytte pensjonskapitalbevisene før du startet uttak av pensjonen din. Har du først begynt å ta ut pensjonen du har opptjent hos arbeidsgiveren din, er det for sent å flytte den.

Hva skjer hvis jeg har begynt å ta ut pensjon?

Gjennom YS Pensjon vil du beholde medlemsfordelen når du starter uttak av pensjon. Men dersom du allerede har startet uttak av pensjon er det ikke lenger mulig å flytte pensjonen til Nordea Liv gjennom YS Pensjon. Loven slår fast at pensjon under utbetaling ikke er omfattet av egen pensjonskonto. Om du vil flytte pensjonen gjennom YS Pensjon må du altså overføre din egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis før du starter uttak av pensjon. 

Hva betaler arbeidsgiveren?

Arbeidsgiveren betaler forvaltningsgebyret til det selskapet arbeidsgiveren velger. Hvis du velger å ha pensjonskontoen din et annet sted enn arbeidsgiveren din, skal arbeidsgiveren overføre forvaltningsgebyret til ditt selskap.

Et eksempel: Arbeidsgiveren din har gebyrer (forvaltnings- og administrasjonskostnader) på 0,40 %. Dersom du gjennom YS Pensjon velger Nordea Liv Indeksfond valutasikret med 0,18 % i forvaltningskostnader, vil differansen på 0,22 % bli lagt til din pensjonskapital. Dersom du velger YS Pensjons standardvalg; Nordea Liv Bærekraft Valutasikret med 0,39 % i forvaltningskostnader, vil differansen på 0,01% bli lagt til din pensjonskapital. I gjengjeld vil du bidra og påvirke til en bærekraftig utvikling som hensyntar etiske-, sosiale- og miljøperspektiv i en fondssparing som over tid har vist seg å ha en god avkastning. Gjennom YS Pensjon er det 0,- NOK i administrasjonskostnader.

Hvordan kommer den løpende innbetalingen av innskuddspensjon fra arbeidsgiveren min inn på min pensjonskonto gjennom YS Pensjon?

Når du har flyttet din pensjonskonto gjennom YS Pensjon, vil arbeidsgivers pensjonsleverandør være ansvarlig for løpende å overføre innbetalingene fra din arbeidsgiver til YS Pensjons valgte pensjonsleverandør.

Du trenger ikke å gjøre noen ting.

Hvordan endrer jeg valgt investeringsprofil?

Du kan enkelt endre din investeringsprofil i YS Boost. Det koster ingenting å endre investeringsprofil og fondsbytte utløser ingen beskatning av opptjent avkastning.

Jeg har pensjonskapitalbevis men er ikke med i en innskuddspensjonsordning i dag. Får jeg samme gode prisene gjennom YS Pensjon?

Ja

Hvordan sammenligne YS Pensjon med pensjonssparingen jeg har i dag?

Det er stor variasjon i arbeidsgiveres betingelser og store bedrifter har ofte bedre betingelser enn mindre bedrifter. Logg deg inn på www.norskpensjon.no for å se hva din arbeidsgiver i dag betaler. Da kan du sammenligne dette med YS Pensjons avtalte priser.

Er YS Pensjons priser konkurransedyktige etter at jeg har gått av med pensjon?

Arbeidsgivers betingelser gjelder bare så lenge du jobber der. Når du blir pensjonist eller slutter, overføres innskuddspensjonen din til et pensjonskapitalbevis og prisene (kostnadene) øker vanligvis mye.

Velger du YS Pensjon får du nøyaktig samme gode priser, uavhengig av din yrkesstatus. Uansett om du er pensjonist, offentlig ansatt eller jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får du samme gode priser og fondsmuligheter på pensjonssparing gjennom YS Pensjon.

Målet med YS Pensjon er å sikre forutsigbarhet og gode betingelser uansett hvilken fase av livet man befinner seg i.

Hvilke fordeler har YS Pensjon i forhold til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver?

Fordelene med YS Pensjon er todelte. Først og fremst tilbys alle medlemmer samme, gode betingelser på forvaltning av pensjonskapital, uavhengig av nåværende arbeidsgiver. Det enkelte medlem må selv vurdere om betingelsene er bedre enn hva arbeidsgiver tilbyr.

I tillegg har YS Pensjon framforhandlet at tilbudet på pensjonssparing skal gjelde for alle faser av livet, uavhengig av om du er i jobb, har gått av med pensjon eller befinner deg i en annen situasjon som ikke sikrer deg gode betingelser. YS Pensjon sikrerdeg gode betingelser på din pensjonssparing uavhengig av hvilken situasjon du befinner deg i.

Hvis du har gode betingelser hos din nåværende arbeidsgiver, varer det vanligvis kun så lenge du er ansatt der.

Jeg ønsker å bytte fond. Hvordan gjør jeg det?

I YS Boost kan du kun endre aksjeandel i den investeringsprofilen du allerede har. Dersom du ønsker å bytte investeringsprofil (for eksempel fra Nordea Liv Bærekraft Valutasikret til Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret) må du logge inn fra nettsiden til Nordea Liv. Her logger du inn i Persondialogen ved bruk av BankID. Alle fondsbytter og endring av investeringsprofil er kostnadsfritt.

Hvordan kan jeg spare privat gjennom YS Pensjon?

Gjennom YS Pensjon har du mulighet til å spare i to ulike pensjonsprodukter. Logg på YS Boost og velg mellom Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og Fondskonto Pensjon. I YS Boost kan du lese om alle fordelene og forskjellene på disse produktene, i tillegg til å stare egen sparing.