2 menn i fiskebåt

Hva er egen pensjonskonto?

1. januar 2021 ble egen pensjonskonto innført. 1,5 millioner nordmenn med innskuddspensjon fra private arbeidsgivere vil få pensjonen sin samlet på ett sted – helt automatisk.

Egen pensjonskonto samler pensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) og nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon). Tidligere har det vært vanskelig å få oversikt over egen pensjon. Mange har flere pensjonskapitalbevis, plassert hos ulike pensjonsleverandører. Hvert pensjonskapitalbevis medfører kostnader som spiser av pensjonssparingen. Når disse samles på ett sted reduseres kostnadene. 

Med egen pensjonskonto får du også bedre oversikt og mer innflytelse. Du kan blant annet bestemme hvor og hvordan pensjonen din skal samles. Reduserte kostnader og bedre forvaltning gir mer i pensjon.

Vet du hvor pensjonen din er plassert, og hvor mye arbeidsgiverne dine har spart for deg? Gå til norskpensjon.no og sjekk. 

Vil du vite mer om egen pensjonskonto? Se Spørsmål og svar.

Fordeler med egen pensjonskonto

 • Bedre oversikt
 • Økt innflytelse
 • Reduserte kostnader
 • Mer i pensjon
 • Bedre forvaltning
 • Pensjonskontoen følger deg automatisk når du bytter arbeidsgiver

Du har tre valg:

Velg selv

Du kan selv velge å flytte din egen pensjonskonto til en selvvalgt pensjonsleverandør. YS Pensjon har forhandlet frem spesielt gode betingelser hos Nordea Liv, for deg som er medlem av et YS-forbund.

Ikke gjør noe

Du kan velge å holde deg helt i ro. Da vil tidligere oppspart pensjon (pensjonskapitalbevis) overføres og samles automatisk i egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver. Dette skjer i løpet av 2021.

Reserver deg

Du kan reservere deg mot at tidligere oppspart pensjon (pensjonskapitalbevis) overføres til egen pensjonskonto. For de fleste vil det være en fordel å samle pensjonen på egen pensjonskonto.

Produkter som inngår i egen pensjonskonto

 • Aktiv sparing – innskuddspensjon
 • Tidligere sparing – pensjonskapitalbevis
 • Tidligere sparing – IPS før 2017

Produkter som ikke inngår i egen pensjonskonto

 • Pensjon fra folketrygden
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Fripoliser og ytelsespensjon
 • Annen sparing